• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Què denunciem?

Transport d'animals

Transport d'animals vius en llargues distàncies amb destinació als escorxadors El transport d’animals vius en llargues distàncies amb destinació als escorxadors és un dels grans problemes a nivell europeu i mundial.

Al voltant de 3 milions d’ovelles, vedelles, porcs, vaques, bous i cavalls són transportats, cada any, d’un país a un altre, a través de les carreteres europees. Aquest trànsit de camions carregats d’animals suposa, en la majoria dels casos, llargues jornades de 50, 70, 90 o més hores de viatge on s’afegeixen, freqüentment, un tracte inhumà i males condicions de transport. Un informe de la pròpia Comissió Europea resumia aquest trist comerç: “el transport de llarg recorregut en vehicles sobrecarregats juntament amb la deshidratació, produeixen patiments i una elevada mortalitat d’animals”. Amb freqüència, durant aquestes llargues jornades, els animals no reben aliment, aigua ni descans apropiat.

Quan es produeixen sobrecàrregues, els animals amuntegats s’esclafen entre ells, provocant que els més dèbils caiguin i els hi sigui molt difícil incorporar-se de nou, essent trepitjats o aixafats per la resta de companys. Vídeos i informes han posat de relleu en reiterades ocasions com s’incompleix, flagrantment, la Directiva Europea que regula aquest tipus de transport. Gairebé un milió de porcs a l’any són enviats des d'Holanda a Espanya i Itàlia per ser engreixats i novament transportats a Holanda pel seu sacrifici.

Centenars de milers de vedelles i ovelles s’exporten des de Gran Bretanya per ser matats a Grècia o Itàlia. Més de dos-cents mil animals de la ramaderia bovina s’exporten des d’Alemanya i Irlanda cap a Espanya i Itàlia. Milers de cavalls són enviats des de Polònia i Lituània cap als escorxadors italians. Milions d’ovelles són transportades, en enormes vaixells des d' Austràlia i Nova Zelanda a l’Orient Mitjà. Per cada travessa es porten entre 10.000 i 110.000 animals que pot durar entre 12 i 28 dies, depenent del lloc de destí.

Tot i que el transport d’aus amb destí a l’escorxador és molt més curt, les condicions en què s’acostuma a traslladar-les també resulten traumàtiques i inapropiades. La llista de transports carregats d’animals que s’entrecreuen per Europa i altres continents amb la finalitat de ser engreixats o matats a milers de quilòmetres del seu pais d’origen resulta molt extensa i constitueix un enorme problema global.

Quant més llarg i inhumà sigui el transport, més pateixen els animals d’estrès, debilitament o deshidratació. Altres riscos d’ordre sanitari i malalties s’afegeixen al problema. ADDA, com a membre de la Coalició Europea pel Benestar dels Animals de Granja, ECFA, participa i col·labora activament des de fa anys a les nombroses campanyes de sol·licitud i denuncia a nivell espanyol i europeu.

CAMPANYES I ALTERNATIVES

  • Cessament dels subsidis europeus que, en part, inciten a aquest tipus de transport.
  • Reforma de la Directiva Europea prohibint els transports de llarga durada.
  • Vigilància, control i compliment estricte de la normativa.
  • Denunciar les irregularitats.
  • Cessament dels transports de llarg recorregut.

Més informació:

Als articles del fons documental de la nostra revista: ADDA Defiende los Animales

Al nostre blog: Videovigilancia en los mataderos