• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Què denunciem?

Experimentació

Cada any milions d'animals són utilitzats i sacrificats amb propòsits experimentals en nom de la ciència i la invesitigació.

Experimentació amb animals

Aquesta àmplia definició engloba la indústria farmacològica, mèdica, química, armamentística, alimentària, biogenètica, productes de la llar, cosmètica, veterinària, docència, etcètera.

El terme "experiment" significa tot tipus de proves en un animal que poden causar dolor, patiment, angoixa … la llista d'experiments als que han estat i són sotmesos els animals resulta interminable i la crueltat de molts d'ells, difícils, d'imaginar.

A Europa la xifra anual d'animals utilitzats en l'experimentació sobrepassa els 11.000.000 i als Estats Units, segons diverses estimacions, la xifra podria superar els 100 milions.

Primats, gossos, cavalls, rates, cabres, ocells i peixos són un petit exemple de les espècies utilitzades en l'àmbit de l'experimentació. Alguns d'aquests procediments des de fa anys han estat protocolitzats en molts països a nivell oficial convertint-se en proves legals, que justifiquen informes previs en vistes a obtenir l'autorització per a la comercialització de nous ingredients i productes. La quantitat de productes nous que de forma contínua s'introdueixen al mercat (neteja de la llar, agricultura, cosmètics, farmàcia, etcètera) i la tipologia d'aquestes mateixes proves significa que cada any milions d'animals siguin sacrificats i pateixin de forma sistemàtica els mateixos cruels i perllongats processos d'experimentació. Alguns d'aquests procediments fa anys que han estat protocolitzats, a nivell oficial, en molts països convertint-se en proves legals que justifiquen els informes previs en vistes a obtenir l'autorització per comercialitzar nous ingredients i productes.

PROVES MÉS FREQÜENTS:

  • DOSIS LETAL (Ld50) La prova de toxicitat greu consisteix en estimar quina és la dosi letal d'un producte o d'una substància química. Per això, es selecciona un grup d'animals que se'ls força a ingerir, mitjançant sonda o altres sistemes intravenosos o subcutanis una determinada quantitat del producte mencionat. L'operació es va repetint fins que el 50% dels animals moren. Durant el procés, que pot durar diversos dies, i depenent de la substància subministrada, els animals poden patir úlceres, convulsions, lesions pulmonars, renals, hepàtiques, hemorràgies, etc, fins a produir-se la mort. Els animals utilitzats acostumen a ser rates, gats, gossos, conills…

  • PROVA DRAIZE Aquesta prova s'acostuma a realitzar en grups de conills albins que, immobilitzats a l'interior d'unes caixes, se'ls aplica el concentrat de la substància química que es vol provar. La prova pot durar entre una i diverses setmanes. Els animals intenten escapar a causa de les terribles molèsties que els provoca el procés. La reacció al producte, a més d'irritació, produeix inflamacions, úlceres, ceguesa, etc.

  • TEST D'IRRITACIÓ DE LA PELL Als animals seleccionats se'ls afaita la pell i se'ls aplica la substància per observar les irritacions i reaccions de la pell: inflamacions, úlceres, etc.

RAONS ÈTIQUES I OBJECCIONS CIENTÍFIQUES COINCIDEIXEN AMB LA NEGATIVA DE L' EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS.

A les crítiques i oposició suscitades per raons ètiques, s'uneixen també, nombroses objeccions científiques a causa del poc rigor, escassa validesa i fiabilitat que ofereixen aquest tipus de proves. Entre altres, moltes raons per les diferències físiques i bioquímiques entre cada espècie. Cada una d'aquestes proves, encara que indiquin la reacció de l'animal objecte de l'experiment, no prediuen les reaccions posteriors i repercussions en les diferents espècies, inclosa la humana, última destinatària de la majoria de productes que es comercialitzen. Entorn a l'experimentació animal gira un tipus d'indústria que, en benefici dels seus propis interessos econòmics, aboga per la seva continuïtat frenant el desenvolupament i la implemantació d'altres tècniques alternatives que, a més de incruents resulten més ràpides, fiables i econòmiques.

ELS PRODUCTES COSMÈTICS

Malgrat els milers de productes cosmètics que ja existeixen al mercat, encara a l'actualitat, milers d'animals són intoxicats, cegats o ulcerats en els tests de productes cosmètics com: sombres d'ulls, pintallavis, cremes hidratants, laques d'ungles, productes solars, sabons, etc.

La majoria de ciutadans europeus considera totalment injustificat que s'utilitzi i causi patiment als animals amb l'objectiu de produir i comercialitzar aquests productes. Gràcies a una gran campanya internacional coordinada per la Coalició Europea per acabar amb els experiments amb animals, ECEAE, de la qual ADDA és membre i en la que ha participat de forma molt activa, s'ha aconseguit que la Directiva Europea estableixi la prohibició de fabricació i venda de productes cosmètics experimentats amb animals. No obstant, i a causa de la pressió dels lobby de la indústria, aquesta Directiva s'ha posposat en diverses ocasions des de l'any 2000 i 2002, data en la que estava prevista a les últimes moratònes, i que ajorna la seva entrada en vigor fins l'any 2013.

QUÈ POTS FER

  • Mentre no s'apliqui la prohibició definitiva, i a causa de la conscienciació i preferència dels consumidors, existeixen, des de fa anys, un creixent número de firmes comercials que han optat per produir i vendre productes no testats amb animals.
  • Si tens dubtes a l'hora d'escollir un producte existeix una llista que pots consultar.
  • A la secció publicacions pot trobar més informació sobre aquest tema.
  • Si ets estudiant, planteja't la possibilitat i el dret a objectar consciència.
  • Col·labora en la divulgació i la conscienciació sobre aquest tema.

El video es pot veure a: YOUTUBE i VIMEO

ENLLAÇOS D'INTERÉS:

MÉS INFORMACIÓ A Ong ADDA:

Blog ADDA: ALTERNATIVAS A LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL

Qué denunciem: INFORMACIÓ SOBRE ALTERNATIVES A L'EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS

Als artícles del fons documental de la nostra revista: ADDA Defiende los Animales