• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Lleis protecció dels animals per comunitat

Llei Estatal i Lleis Comunitats Autònomes

LLEI ESTATAL DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS

Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales

LLEIS PER COMUNITATS AUTÒNOMES:

Andalucia

Llei 11/2003 de 24 de novembre de Protecció dels Animals

Aragó

Llei 11/2003, de 19 de març, de Protecció Animal a la Comunitat Autònoma d’Aragó

Astúries

Llei 13/2002, de 23 de desembre, de Tinença, Protecció i Dret dels Animals

Balears

Llei 1/1992, de 8 d’abril, de Protecció dels Animals que viuen en l’entorn humà

Canàries

Llei 8/1991, de 30 d’abril, de Protecció dels Animals

Cantàbria

Llei de Cantàbria 3/1992, de 18 de març de Protecció dels Animals

Castilla La Manxa

Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Protecció dels Animals Domèstics

Castella i Lleó

Llei de Castilló i Lleó de Protecció dels Animals

Catalunya2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals

Comunitat Valenciana

Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia

Extremadura

Llei 5/2002 de 23 de maig de Protecció dels Animals a la Comunitat Autònoma d’Extremadura

Galícia

Llei 4/2017 de 3 d'octubre d’Animals de Galícia

La Rioja

Llei 6/2018, de 26 de novembre de Protecció dels Animals

Madrid

Llei 1/1990 de 1 de febrer de Protecció dels Animals Domèstics

Múrcia

Llei 6/2017, de 8 de novembre 2017, de Protecció i Defensa dels Animals de Companyia

Navarra

Llei Foral 7/1994, de 31 de maig, de Protecció dels Animals

Pais Vasc

Llei 6/1993, de 29 de octubre, de protección de los animales

Ciutat de Ceuta

Reglamento 2/2015, del 23 de marzo, para la tenencia, protección y bienestar de los animales de compañía de la ciudad autónoma de Ceuta

Ciutat de Mellila

Reglamento regulador de la sanidad animal de la ciudad autónoma de Melilla, de 23 ed marzo de 2010