• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Què denunciem?

Experimentació: Informació sobre alternatives a l'experimentació amb animals

VIDEO: AVANCES CIENTÍFICOS SIN EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: “MINI ÓRGANOS Y MINI ÓRGANOS EN CHIP"

Ong ADDA ha presentat a Espanya el video traduit al castellà i produït per l'organització alemanya “Doctors Against Animal Experiments” que explica com es poden substituir els experiments amb animals per tècniques alternatives.

Es tracta d'un vídeo de caràcter científic i didàctica que explica de forma senzilla, les noves tecnologies de les que ara disposen els investigadors que eviten la utilització d’animals amb enfocaments innovadors en la investigació per obtenir dades rellevants i resultats més fiables en el camp de la medicina, la farmacologia y la toxicologia.

ADDA, com a representant a Espanya de la Coalició Europea per a la Abolició dels Experiments amb Animals (sigles amb anglès ECEAE), vol donar a conèixer als estudiants espanyols, i al públic en general, aquest vídeo de caràcter científic i didàctic que explica, de forma senzilla, aquestes noves tecnologies de les que ara disposen els investigadors.

El video se puede visionar en: YOUTUBE y VIMEO

Enllaços d'interés a ong ADDA:

Més informació:

Als articles del fons documental de la nostra revista: ADDA Defiende los Animales