• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Què hem promogut?

Què hem promogut?

LLEI DE PROTECCIÓ ANIMAL

La primera llei de Protecció Animal a la Comunitat de Catalunya i Espanya l'any 1988 i la reforma de la segona Llei aprovada al 2003, amb el suport de més de 50.000 signatures, aconseguint entre altres aspectes destacats, la prohibició del sacrifici d'animals abandonats.

Pressionem i col·laborem per introduir millores en diverses normatives a nivell local, autonòmic, nacional i europeu.

La Declaració oficial de Barcelona "Ciutat Antitaurina" l'any 2003 amb el suport de 245.000 signatures.

La campanya, des de 2004 fins a 2010, per a la supressió de les curses de braus a Catalunya, amb la entrega al Parlament de 676.500 signatures.

Campanyes divulgatives, programes educatius i la promoció i organització, des de l'any 2005 del Saló pel Benestar i la Defensa de l'Animal Abandonat "Animaladda". Un esdeveniment pioner, que ha aconseguit, entre d'altres objectius, que centenars de gossos i gats abandonats hagin trobat una nova llar.

Des de Ong Adda, s'han fet nombroses accions i denúncies contra els espectacles basats en la submissió i tortura dels animals, les males condicions de la cria intensiva, el transport i sacrifici, promovent la utilització d'alternatives a l'experimentació animal i conscienciant sobre un consum més ètic i responsable que permeti reduir pràctiques abusives i d'explotació, aconseguint millores i canvis positius.