• Català, valencià
 • English
 • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Què denunciem?

Cria i caça d'animals per lluir la seva pell

Anualment més de 40 milions d'animals són caçats a la natura o criats en granges, amb la finalitat de comercialitzar la seva pell.

El nombre d'animals utilitzats per a la confecció d'una jaqueta o abric de pell oscil·la entre:

 • 10 - 20 guineus
 • 27 - 40 óssos rentadors
 • 12 - 15 linxs
 • 60 - 80 visons
 • 60 - 200 esquirols
 • 50 - 60 martes
 • 30 - 200 xinxilles

A les granges pelleteres s'estima una producció anual de més de 4,3 milions de guineus i 29,5 visons.

PARANYS MÉS FREQÜENTS EN LA CAÇA D'ANIMALS SALVATGES:

 • CEP (parany de retenció). Quan l'animal trepitja aquest parany es disparen dues peces que atrapen fortament una de les seves potes de forma dolorosa, impedint que l'animal pugui escapar. És freqüent que en el seu estat de terror i angoixa intenti desenganxar-se de la manera que sigui. Els animals atrapats sovint perden part de la seva dentadura al rosegar i mossegar desesperadament el metall del parany. També acostuma a succeir que, de tan empènyer, forçar i moure la seva pota aconsegueixin amputar-se’la o que, per insensibilització, a causa de la pressió del cep, se la mosseguin fins a tallar-se’la i escapin greument ferits. Està considerat com un mètode molt cruel de caça. No obstant, aquest sistema continua utilitzant-se principalment a països com Estats Units, Canadà i Rússia.

 • L'anomenat CONNIBEAR, és un altre dels sistemes cruels de captura. Aquest artefacte dissenyat per matar d'un cop al coll, produeix una lenta agonia als animals essent normalment espècies subaquàtiques com visons i llúdries.

 • El LLAÇ de niló o metall amb un nus corredís, també resulta molt cruel i es fa servir, principalment, en la caça de felins, linxs o gats salvatges.

Aquests paranys són la causa directa del fet que altres espècies siguin també "atrapades" per "accident", és a dir, ferits o matats. Gossos, gats, anyells i ocells cauen als paranys i llaços preparats per capturar animals, per la seva pell. Als ocells els hi resulta molt difícil sobreviure i, en general, la resta d'espècies atrapades són considerades com a desferres. Aquests mètodes de caça, a més de no ser selectius, constitueixen una greu amenaça per a espècies en perill d'extinció.

PELLS PROCEDENTS D'ANIMALS CRIATS A GRANGES

Tal com tots els sistemes de cria intensiva, les granges d'animals salvatges destinades a la indústria pelletera han estat projectades perquè aquests camps de concentració, resultin rentables als seus propietaris, sense tenir en compte l'escassa capacitat d'adaptació i l'enorme patiment dels seus condemnats pobladors. Espècies salvatges com la guineu o el visó, de temperament nerviós i inquiet, que en llibertat passen gran part del seu temps en continuats desplaçaments, explorant grans superfícies territorials, es veuen condemnades, a les gàbies de les granges, a viure en un angoixós i reiteratiu anar i venir, en unes reduïdes superfícies d'escassos centímetres quadrats.

La genuïna independència i individualitat d'aquestes espècies és sistemàticament violada en haver de compartir les cel·les amb altres congèneres, incrementant el seu grau d'ansietat o agressivitat i sense possibilitat de guarir-se. Viuen en una contínua frustració per no poder córrer, saltar, competir o recollir-se. Els seus desenvolupats sentits tàctils i auditius només poden percebre el recíproc i promiscu so i tacte d'ells mateixos. La seva natural forma d'alimentar-se queda substituïda per calculats pinsos i farinetes compostes que alteren el seu conducte digestiu. Les greus alteracions de comportament es manifesten a través d'estats d'apatia, estrès, conductes desorientades, agressivitat, canibalisme, etcètera. Els sistemes utilitzats pel seu sacrifici també resulten cruels: descàrregues elèctriques a través de la boca o l'anus, asfixia per gasos letals, desnucar-los d’un cop, etcètera. A més de tota aquesta agonia i patiment, no tots els animals estan morts abans de ser espellats.

La demanda de pells "fines" és el detonant que desencadena el recorregut de patiment i mort de milions d'animals, per l'únic motiu de complaure un caprici i una vanitat sustentada exclusivament en la crueltat.

CAMPANYES I ALTERNATIVES

 • No comprar pells: La informació i denúncia sobre el costat ocult de la pell ha significat que milions de persones en tot el món refusin la seva adquisició.
 • Gats i gossos són sacrificats en països asiàtics amb la finalitat de comercialitzar la seva pell. Existeix una campanya a nivell europeu i internacional per evitar aquest comerç. A més de peces de vestir, la pell també és utilitzada en la fabricació de diversos objectes decoratius i subvenir. Evita la seva compra informant a amics i coneguts.
 • Col·labora divulgant i conscienciant a fi de reduir i evitar aquesta cruel demanda.

Més informació:

Als articles del fons documental de la nostra revista: ADDA Defiende los Animales