• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Què denunciem?

Cria intensiva d'animals

Els sistemes de cria intensiva han estat dissenyats per obtenir el màxim rendiment dels animals a través del mínim espai i cost econòmic.

CONDICIONS DE VIDA DELS ANIMALS

Considerados como "máquinas productoras" y alimentados con la finalidad de obtener el máximo beneficio de sus cuerpos en forma de carne, huevos o derivados, los animales son concentrados en naves industriales en las que, en el caso de determinadas especies, nacen, se desarrollan y sacrifican habiendo carecido, durante toda su vida, del mínimo espacio necesario para poder desarrollar su pautas biológicas y de comportamiento más esenciales. Este enfoque industrial y mecanicista conlleva prácticas tan lesivas y negativas, para los animales como: la ausencia de ventilación y luz natural, libertad de movimiento y ejercicio, privación de apareamiento, maternidad y crianza natural.

A esta penosa vida se une el sufrimiento añadido que supone su traslado. Transportes de largos recorridos, en camiones y barcos, de forma masificada y en precarias condiciones hasta llegar a los mataderos. El sacrificio, resulta más cruel y doloroso, en el caso de que no se cumpla con la normativa comunitaria que obliga a aplicar el aturdimiento previo.

CONSECUENCIAS EN LA SALUD DEL CONSUMIDOR

Las consecuencias de la cría industrial no quedan circunscritas a la ausencia de bienestar de los animales. Las circunstancias que rodean la masificación industrializada tiene efectos y consecuencias directas en la salud de los consumidores tal y como se va manifestando. La manipulación genética, el hacinamiento, las pésimas condiciones de vida unido a una alimentación artificial y desvitalizada, inciden de forma considerable en la salud y el sistema inmunitario de los animales hasta el extremo de volverlos muy vulnerables a las infecciones y enfermedades. Fármacos y antibióticos, productos hormonales, tranquilizantes y sustancias tóxicas forman parte de la dieta de compuestos y concentrados contaminantes que se les suministra con finalidades tan diversas como: combatir infecciones y epidemias, mantenerlos sedados para atenuar su estrés o acelerar su engorde. La mayoría de estos productos quedan depositados en el organismo del animal, y sus residuos tóxicos y perjudiciales pasan, a través de la carne, al organismo de quienes lo consumen. En humanos: alergias, resistencia a los antibióticos, diabetes médica, ostereoporosis, malformaciones congénitas y problemas en el desarrollo, son algunas de las consecuencias que se pueden derivar de la ingesta, en mayor o menor grado, de carne contaminada.

EFECTES EN EL MEDI AMBIENT

Els efectes negatius sobre el medi ambient són altres dels aspectes objecte d’una creixent preocupació. La superproducció d’animals concertats en explotacions industrials resulta cada vegada més insostenible des del punt de vista mediambiental per la gran quantitat de residus que generen aquestes explotacions massives. Els purins sobrants de les granjes industrials contaminen els rius, aigües subterrànies, el mar, les fonts, la vegetació i la fauna animal. Les emissions de diòxid de carboni, metà, òxid nitrós amoníac i sulfats influeixen negativament i de formes diverses en l’escalfament global, la disminució d’ozó, la pluja àcida i la contaminació. Grans extensions de monocultiu, dedicades a la producció de cereals per a l’alimentació del bestiar, estan posant en perill l’equilibri de la biodiversitat. Una quarta part de les terres de conreu mundial i tres quartes parts de territori europeu són utilitzats per a l’aliment dels animals, que són destinats al consum humà.

FOIE-GRAS: LA TORTURA DE L’EMBUT

Després de les primeres setmanes de vida, en què les oques viuen i s’alimenten de forma relativament normal, són introduïdes en espais reduïts: dotze oques poden estar juntes en un espai entre un i dos metres. A partir d’aquí s’inicia la tortura de l’aliment. Antigament, la introducció forçada del menjar es feia manualment. Actualment, la tecnologia s’ha sofisticat encara més, i es fa a través d’una màquina amb un tub, mentre, que amb un ganxo, se’ls estira el coll immobilitzant a l’animal. El tub, que penetra 40 centímetres a través del seu coll, diposita el compost alimentari a l’esòfag. D’aquesta manera, se 'ls força a alimentar-se dos o tres cops cada dia i quan intenten vomitar el menjar s’ho impedeixen pressionant el seus colls.

La dieta subministrada, deficient en nutrients, provoca que el fetge emmagatzemi greixos en lloc d’eliminar-los. El fetge d’una oca en condicions normals pesa al voltant de 120 grams i té un aspecte vermellós però, amb aquest cruel i forçat sistema d’engreixament, el pes pot arribar als dos quilos, adquirint un color groc, brillant i greixós. Les autòpsies realitzades han revelat desordres al cor, ruptura de cèl·lules membranoses del fetge, cirrosi, osteofàgia i lesions en el pedrer i a l’intestí. L’equivalent en una persona suposaria forçar-la a menjar, diàriament 12,5 kgs d’espaguetis.

L'ORGANITZACIÓ MUNDIAL DEL COMERÇ, OMC: UNA AMENAÇA PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL

Des de fa anys, les normes per les quals es regeix el comerç de la OMC, han estat bloquejant els avanços en el benestar animal i, de no ser reformades, continuaran essent un greu obstacle per a totes les temptatives de millora. Segons la normativa de la OMC, cap país o grup pot prohibir les importacions per raons ètiques, fins i tot quan les lleis del propi país o grup, han estat aprovades amb la finalitat de protegir el medi ambient o els animals.

PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

La ramaderia intensiva perjudica la reducció de la pobresa i amenaça l’economia de vida de milions de petits grangers. Quan s’estableixen grans naus industrials en una àrea rural, els petits ramaders que utilitzen sistemes extensius i tradicionals no poden competir amb els sistemes intensius, en perjudici dels animals i dels sistemes d’economia i vida rurals. Aquesta és una de les nombroses campanyes on ADDA, com a membre de la European Coalition for Farm Animal, ECFA, col·labora activament, denunciant i sol·licitant que es modifiquin les normes de la OMC. Resulta absurd que els governs acordin el lliure comerç sense tenir en consideració la protecció del medi ambient, dels animals i altres consideracions de tipus social.

INFORMANT, CONSCIENCIANT I DENUNCIANT

Són nombroses les activitats, portades a terme per ADDA dins i fora del nostre país, en relació als animals que són criats i destinats al consum humà amb l'objectiu de conscienciar ia conseguir que, a través de la implamentació de noves Directives, es redueixi significativament el patiment al que són sotmesos.

ALTERNATIVES EN BENEFICI DELS ANIMALS, DE LA SEVA SALUT I DEL MEDI AMBIENT

  • REDUIR EL CONSUM DE CARN O ELIMINAR LA CARN A LA DIETA.
  • EN CAS DE CONSUMIR CARN, OUS O DERIVATS, ESCOLLIR ELS PROCEDENTS DE CRIA EXTENSIVA O BIOLÒGICA, PER TRACTAR-SE DE SISTEMES MÉS HUMANITARIS EN EL TRACTE DELS ANIMALS.
  • INFORMAR A CONEGUTS I FAMILIARS.
  • COL·LABORAR EN LES CAMPANYES AL SEU FAVOR.

Més informació:

Als articles del fons documental de la nostra revista: ADDA Defiende los Animales

Al nostre blog: Videovigilancia en los mataderos