• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Recordar-nos al seu testament

Recordar-nos al seu testament

Si vostè decideix recordar-nos en el seu testament li recomanen que ho faci a través d’un Notari qui li sol·licitarà les següents dades:

Nom: Associació Defensa Drets Animal, ADDA. Adreça: c/ Bailén 164, baixos. Població: 08037 Barcelona NIF: G 58.809.104

Per millor constància, es prega informar-nos que figurem en el seu llegat. Qualsevol altre dubte que tingui, l’hi aclarirem, si es posa en contacte amb nosaltres.

ADDA: adda@addaong.org Telèfon: 920 197 600

La nostra trajectòria iniciada al 1976 ens fa avaladors que el seu llegat serà utilitzat amb garantia i professionalitat en benefici dels animals i de la voluntat del testador.


També pot omplir el següent formulari. Nosaltres ens posarem en contacte i tractarem d’ajudar-lo.

Recordar-nos al seu testament formulari

Dades personals


Gràcies, El Seu Missatge Ha Estat Enviat Amb Èxit