• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Projectes i Campanyes

Supressió del "alanceo" de porcs senglars a Castella-La Manxa.

El 21 d’agost de 2012 va ser aprovada per part de la Conselleria d’Agricultura de Castella La Manxa, la modificació del reglament de Caça i publicada en el Diari Oficial de C-LM. Mitjançant aquest decret s’autoritza la caça del porc senglar llancejat, una practica cruel reminiscent dels temps passats de l’Imperi Britànic, on el “pigsticking”, actualment prohibit a la Gran Bretanya, es practicava amb regularitat, especialment a l’Índia.

Cal recordar que amb l’actual govern del PP, la FEBA es va tornar a reunir amb la Direcció General de Ramaderia de la Conselleria d’Agricultura de la Junta de C-LM, per continuar amb la tramitació dels segon esborrany de la nova llei de protecció dels animals, iniciada en l’anterior legislatura, que ha de substituir l’actual llei que data del 1990. Les ablegacions han estat presentades sense que per ara, s’hagi rebut resposta per part de la Direcció General.

Veient l’autorització de la caça del porc senglar llancejat, la FEBA considera que aquesta llei de protecció dels animals quedarà completament desvirtuada, una veritable regressió pel benestar animal i intueix que la nova llei que s’està tramitant, continuarà essent una simple regulació de la tinença dels animals de companyia.

Per tot això demanen la supressió del llancejat dels porcs senglars a cavall a Castella-La Manxa.

Clickant aquí es podrà imprimir un full per la recollida de signatures.

http://www.addaong.org/workspace/uploads/campanas/20130131110923067.pdf