• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Projectes i Campanyes

Defensem la fauna de Collserola i el dret dels "NO caçadors". Campanya activa. Necessitem la teva signatura i difusió.

L’hàbitat de Collserola amb 8.295 hectàrees és el pulmó verd de Barcelona i el parc periurbà més important d’Europa. Acull a més de 200 especies entre peixos, amfibis, rèptils, aus i mamífers. Pateix la constant pressió de les activitats humanes.

Es troba aïllat per les infraestructures urbanes i vials que envolten el parc i li manquen corredors i passos de fauna que facilitin la mobilitat de part de la fauna silvestre cap a altres espais naturals.

En el 36,4% de la seva superfície la Generalitat de Catalunya continua donant autoritzacions per caçar, posant en risc la fràgil biodiversitat, pertorbant el natural desenvolupament de la fauna i la tranquil·litat dels ciutadans. En la temporada 2015/16, van ser abatuts més de 1.500 animals de diferents espècies.

L’ús i la contemplació pacifica dels animals en el seu medi natural és un dret de la ciutadania que ha de ser emparat per l’administració pública i no pot estar limitat ni amenaçat per l’activitat cinegètica.

Clicant aquí podreu signar la nostra petició a change