• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Projectes i Campanyes

DRET A VOLAR I A VIURE EN LLIBERTAT: no més autoritzacions per la captures d'ocells fringil·lids

PETICIÓ:

DRET A VOLAR I A VIURE EN LLIBERTAT

Cada any són capturats de la natura cents de mils d’ocells cantaires –fringíl·lids- amb la finalitat d’engabiar-los i exhibir-los en els concursos de cant. Aquest tipus de caça denominada “silvestrisme” té conseqüències devastadores pel medi natural i per la supervivència dels propis ocells. S’estima que el 85% de fringíl·lids moren durant el procés de captura, manipulació i adaptació a la captivitat.

La Directiva Europea prohibeix capturar ocells silvestres o salvatges. Tot i així a l’ampar de la “tradició” obeint a les pressions de caçadors i acollint-se a una interpretació parcial basada en la cria en captivitat, el Govern espanyol ha decidit continuar autoritzant la captura de més de 1.300.000 ocells cantaires de les especies, pinçà, passerell, cadernera i verdum entre els anys 2013 a 2018.

Els fringíl·lids estan catalogats com especies molt beneficioses per la natura i l’agricultura, però es troben en estat de recessió degut a la pressió de la caça, la pèrdua d’habitats i la contaminació.