• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Projectes i Campanyes

Accions per a que es prohibeixi la "Caça enllaunada" de lleons a Sudàfrica

La caça enllaunada és qualsevol caça a on a l’animal a abatre se l’impedeix qualsevol possibilitat de fugida, utilitzant impediments físics com poden ser recintes tancats, i, també altres condicionants de contactes amb els humans, donat que aquests animals són criats i alimentats per humans i es troben familiaritzats i acostumats a la seva presencia.

Aquest tipus de caça és un substitutiu de la caça major amb l’objectiu d’oferir trofeus més exòtics i fàcils a determinats caçadors mitjançant la utilització de lleons criats amb captivitat en granges especials.

Aquest absurd i cruel sistema de matança d’animals, no és una invenció recent, donat que es ben conegut que ja fa molts anys que existeix i es practica la caça a la “carta” i enllaunada amb d’altres especies de caça major i menor, com poden ser cérvols, perdius, conills, etc.... que després de ser criats amb sistemes intensius o semi intensius se’ls allibera dins dels recintes cinegètics i són un blanc fàcil per la seva cacera i el seu trofeu.

Amb la denuncia de la caça a la carta dels lleons, s’està posant de manifest que no existeix cap límit ni frontera per la cobdícia ni la manca d’escrúpols de certs sectors lucratius:

La caça enllaunada comporta altres repercussions i impactes negatius:

Degut a aquesta “industria” de la caça el nombre de lleons criats en captivitat creix i creix a Sudàfrica: S’estima que ja ni ha més de 8000 en captivitat i tan sols 3.000 en llibertat.

Se està posant en perill la conservació dels lleons salvatges al Àfrica i l’equilibri natural dels seus ecosistemes.


ACCIONS PERQUÈ ES PROHIBEIXI LA "CAÇA ENLLAUNADA" DE LLEONS A SUDÀFRICA:

ENVIAR UNA CARTA AL PRESIDENT DE SUDAFRICA (Mostrem model de carta opcional en castellà, al final de la pàgina clicant "carta" es troba l’escrit en anglès).

Mr. Jacob Zuma

The Presidency

Republic of South Africa

Union Buildings Private Bag X1000, Pretoria, 0001

South Africa

Estimado Sr. Presidente,

Le escribo para llamar su atención sobre la caza del león “enlatada”, una industria que está floreciendo en su país.

Considero cruel y moralmente inaceptable criar leones en cautiverio, separarlos de sus madres a los pocos días de nacer, acostumbrarlos al contacto humano y manipularlos, hasta que son confinados en recintos vallados, y así puedan ser el objetivo final de los cazadores.

Las estadísticas tomadas de informes ambientales y económicos recientes, demuestran que unos 8.000 leones en Sudáfrica viven en cautividad y se crían para la caza enlatada. Según estos informes, más de 160 granjas para este tipo de caza se han establecido en los últimos 15 años en Sudáfrica.

Esta injustificable práctica se encuentra también incentivada con el comercio de huesos de leones a gran escala a partir de la cría en cautividad, destinados a países asiáticos en sustitución de los huesos de tigre, especie peligro de extinción, iniciando así una peligrosa tendencia en el aumento de la demanda.

El gobierno sudafricano debe saber que estas prácticas perjudican la imagen de su pais y pueden llegar a tener un impacto negativo sobre su industria turística. Es por todo ello que solicito que su gobierno tome la decisión de prohibir esta actividad tan contraria a la ética y los principios de respeto por la naturaleza y los animales.

Atenta y respetuosamente le saluda,

Firma:

Nombre:

Dirección:

Pais:


Clicant aquí es pot signar la campanya on-line.


*CARTA TIPUS EN ANGLÈS PER ENVIAR AL PRESIDENT DE SUDAFRICA http://www.addaong.org/workspace//uploads/campanas/carta-web-al-presidente-en-ingles-copia.pdf