• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

ALERTCOPS inclou una aplicació per denunciar delictes de maltractament animal

L’aplicació AlertCops del Ministeri del Interior, ha incorporat una nova funcionalitat que permet comunicar situacions de maltractament animal de forma immediata a la Policia Nacional i a la Guardia Civil des de qualsevol dispositiu mòbil.

AlertCops és un servei a través d’una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils, disponible en els markets oficials (App Store o Google Play) que proporciona un canal directe i ràpid amb els Cossos de Seguretat de l’Estat per poder notificar un fet delictiu o una situació de risc, del que es sigui víctima o testimoni com: agressions, robatoris, casos de violència de gènere, d’ocupació il·legal d’habitatges, maltractament animal...

En aquesta nova versió surt la icona "maltractament animal" a la pantalla del dispositiu mòbil, que s’haurà prémer quan es sigui testimoni d’un fet delictiu. Els usuaris podran escollir si volen comunicar l’alerta mitjançant una trucada de veu o a través d’un xat en el que podran adjuntar fotos o vídeos del fet que volen denunciar.

El maltractament animal està tipificat com a delicte en els articles 337 i 338 del Codi Penal, que fixa diferents penes per aquelles persones que maltractin, ocasionin lesions, abandonin, sotmetin a explotació sexual o causin la mort injustificada als animals domèstics o a qualsevol altres.

Altres canals per denunciar el maltractament

El Ministeri del Interior recorda que, en les situacions més greus de maltractament l’usuari pot presentar la denuncia davant tres entitats diferents:

  • Davant qualsevol agent de l’autoritat del indret on hagi succeït el delicte: Policia Local, Policia Autonómica, Policia Nacional, Guardia Civil -Seprona- o agent mediambiental de la zona;

  • Davant de l’administració pública municipal del lloc dels fets;

  • Davant el Jutjat d’Instrucció de guàrdia del lloc dels fets, i,

  • a la Fiscalia de Mediambient.

Més informació: AlertCops Gobierno de España

Ong ADDA -febrer 2021