• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Segona convocatòria dels Premis Drets dels Animals

El Ministeri de Drets Socials, Consumo i Agenda 2030 obre un termini de 3 mesos per presentar projectes alternatius a l’experimentació amb animals.

El guardó del Govern per finançar noves iniciatives en experimentació es consolida. Per segon any consecutiu l’ejecutiu aposta (encara de forma molt tímida donat que és la única ajuda establerta al respecte) per fomentar les alternatives als assajos tradicionals amb diferents essers vius. Els Premis Drets dels Animals, constituïts i lliurats per primera vegada al 2023, tenen una dotació de 60.000 euros pel primer lloc i 40.000 pel segon. El jurat, que marca un temps de dos mesos per decidir els guanyadors des del final del termini de presentació de les propostes, pot atorgar si ho considera pertinent, diverses mencions honorífiques als plans que consideri que són mereixedors de ser distingits.

D’aquesta manera, qualsevol persona o empresa, amb seu a Espanya, pot presentar fins a finals d’agost (són tres mesos a contar des de la publicació de la convocatòria en el BOE, Butlletí Oficial de l’Estat) un projecte d'investigació alternativa que no utilitzi, o que com a mimin redueixi l’ús dels animals. Les propostes han ser originals, i estar acabades o estar en ejecució en els cinc anys anteriors.

Els guardons es lliuraran a finals d’aquest 2024, en un acte organitzat per a la mateixa Subsecretària de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Es pondera, per a la seva valoració, amb 20 punts, la reemplaça d’animals i l’aplicabilitat del mètode empleat, i la innovació amb 25. Es tindrà també en compte la qualitat cientificotècnica del pla (són 15 punts), l’experiència del sol·licitant o del seu equip (que val 10 punts), i el concepte de reducció d’animals o refinament (5 punts). El jurat l'integrarà el titular de la Direcció General dels Drets dels Animals i tres professors d’universitat reconeguts en el camp dels mètodes alternatius.

Més informació:

Blog Ong ADDA: alternativas a la experimentación con animales

Veure video: Avances científicos sin experimentación animal

Ong ADDA -maig 2024