• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

El Tribunal Constitucional aixeca la suspensió de la llei de Toros "a la balear"

El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió de la Llei de Toros a la Balear, sol·licitada pel govern central, en el recurs contra la normativa aprovada pe Parlament Balear mentre el Tribunal no es pronuncií sobre la constitucionalitat dels preceptes recorreguts.

Cronologia del fets: Recurs: El govern central va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de toros balear, sense sang ni mort de l’anima, al novembre del 2017, a l’entendre que vulnerava competències estatals.

Suspensió cautelar: El Constitucional va acordar la suspensió cautelar de la Llei per un màxim de cinc mesos abans de decidir si la mantenia o si l’aixecava. Govern i Parlament Balear, van presentar al gener escrits demanant l’aixecament de la suspensió i el govern central va sol·licitar que es mantingués.

Aixecament: el Constitucional considera insuficients els raonaments de l’advocat de l’Estat sobre els prejudicis que pot ocasions l’aixecament de la suspensió. La decisió de TC significa que la llei balear pot aplicar-se tot i el seu recurs.

Ong ADDA considera que és un primer as per aconseguir que en les Illes Balears es pugui aconseguir la prohibició de les corrides de toros, com ja va ser aprovat a Catalunya el juliol del 2010.

Llegi noticia