• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

ADDA i FEDAN: rebuig a la denuncia que paralitza la construcció del nou Centre d'Acollida d'Animals -CAAC de Barcelona

Les entitats ADDA i FEDAN expresan el seu rotund i manifiest disgust per la paralització cautelar que impideix l'inici de les obres del nou CAAC, previstes a principis de novembre, com a conseqüència de la denuncia interposada per DEPANA.

ADDA entitat degana fundada al 1976 i FEDAN fundada al 1992 ambdues dedicadas a la defensa dels animals i la Natura, no comparteixen els extrems argumentats com a justificació per la interposició de la denuncia ni les mesures cautelars, posteriorment sol·licitadas per la mateixa entitat denunciant, desprès de l'anunci del inici de les obras del nou CAAC.

La demanda del ADDA i FEDAN a l'Ajuntament de Barcelona, per la construcció d'un nou centre d'acollida digne pels animals, actual en consonància amb l'envergadura d'una ciutat com Barcelona, donada la manifesta incapacitat de les instal·lacions existents, ha estat des de fa dècades una de les prioritats més insistents i amb major urgència, reiterades als consecutius governs municipals des de l'any 1997. El projecte que va resultar frustrat en diverses ocasions i en diferents ubicacions, finalment va obtenir el consens necessari per la seva consecució, passant un nou termini de temps molt dilatat, en ocasions incomprensible.

Essent cert que el projecte de construcció del nou Centre d’Acollida, CAAC, ocupa un reduït espai en els marges de la serra de Collserola, també ho és, que les actuals instal·lacions a l’Arrabassada es troben ubicades en la mateixa serra de Collserola donant els mateixos serveis, i sense que hagi estat motiu de denúncies de caràcter ambiental.

Desconcerta el fet de que el canvi d'ubicació, amb unes modernes instal·lacions i un projecte que ha tingut en compte la minimització d'un possible impacte, pugui resultar per la entitat denunciant DEPANA, un fet tan carregòs per l'entorn natural.

Sorprèn que l'entitat denunciant no hagi avaluat que, dins de l’acord signat al 2014, entre els dos consistoris de Barcelona i Montcada i Reixac, es van incloure varies condicions d'especial rellevància i en benefici de la conservació del medi natural, ja realitzats, com ho han estat la demolició de 351 barraques il·legals.

Des de la perspectiva de la defensa de la Natura a la que s’acull la denuncia, resulta poc comprensible no haver valorat positivament, el fet de que la construcció del CAAC haguí significat la recuperació de 13,9 hectàrees requalificades actualment com àrea forestal, quan anteriorment eren d’equipament i susceptibles de ser ocupades per altres finalitats urbanístiques.

Sorprèn encara més que com a solució alternativa DEPANA hagi suggerit, el possible emplaçament del CAAC a la muntanya de Montjuic, quan fou precisament una de les propostes que van fracassar, llavors, al·legant-se diversos motius.

Consideren que el intent de la paralització del nou CAAC no procedeix, ni per temps ni per les actuals circumstàncies, després de tants anys d’afectació negativa i la urgència en facilitar-los unes instal·lacions, un espai i el benestar pels animals i els seus cuidadors.

L’anul·lació ara del centre CAAC suposaria un nou retràs ja de temps indefinit i un nou fracàs per a la ciutat de Barcelona. Pel que lamenten profundament les conseqüències que aquesta arriscada denúncia pugui representar pels animals.

Veure noticia publicada:

La suspensión cautelar del nuevo Centro de Acogida de Animales de Collserola, en Barcelona, es lamentada por los animalistas

Animalistas lamentan la suspensión cautelar del nuevo Centro de Acogida de Animales de Collserola, en Barcelona

La Asociación en Defensa de los Derechos del Animal y la Federació d'Entitats pro Drets dels Animals i la Natura lamentan la suspensión cautelar del nuevo CAAC

Aldia.cat

Foto: Aspecte exterior del Centre d'Acolida d'Animals de Companyía de Barcelona que ha de construir-se a Montcada i Reixac (Ajuntament de Barcelona).

Ong ADDA -octubre 2023