• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

El Tribunal Superior de Justícia de Cantabria declara nul·la l'extracció de llops autoritzada pel Govern de Cantabria al 2022

La Sala de lo Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Cantabria ha declarat nul·les les resolucions de la Consejería de Desarrollo Rural que l’estiu del 2022 van autoritzar l’extracció de llops en els municipis de Ruente, Cabuérniga i Los Tojos, i en la Mancomunitat Campoo-Cabuérniga. La Sala estima el recurs de Ecologistas en Acción, entitat de la que Ong ADDA n’és membre, perquè no s’ha justificat la inexistència d’alternatives a l’extracció, ni que la població afectada es mantindria en estat favorable després la mesura.

El Tribunal explica que "el llop ha passat a ser espècie especialment protegida a Cantabria” i que “matar-lo està prohibit”. Aquesta és la regla, clara, precisa, incontestable, que respon a la finalitat que es pren com a punt de partida: el manteniment de l’espècie en un estat de conservació favorable.

Si bé la norma permet excepcions, com, per exemple, que el llop estigui causant perjudicis importants al ramat, la mateixa exigeix que, a més a més, s’acompleixin altres requisits:

  • Justificar que no hi ha altres solucions alternatives: la sentència assenyala que cal acreditar, per una banda, que no hagi una altre solució satisfactòria alternativa a la mort del llop i, per altre, que l’extracció no afecti a l’estat de conservació de les poblacions sobre les que es va a actuar.

  • Acreditar que el estat favorable de conservació es mantindrà: la Sala assenyala que “la mort del llop no es pot autoritzar, tot hi havent atacs als ramats, si l’esmentada mesura extrema impedeix mantenir un estat de conservació favorable de l’espècie”.

Font d'informació Noticias Judiciales TSJ Cantabria

Ong ADDA -març 2024