• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Obertes les ajudes del Govern per alternatives a l'experimentació amb animals

Els científics que ho desitgin poden aplicar-ho fins el proper el 22 d’agost.

Ja està oberta la convocatòria pel primer premi dedicat a alternatives a Espanya. Després 13 anys, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 fa un pas endavant per implementar l’objectiu que defineix clarament l’article 4 de la Directiva de protecció dels animals utilitzats per finalitats científiques (Directiva 2010/63/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010): “els Estats membres vetllaran, quan sigui possible, perquè s’utilitzi en un procediment científic, un mètode o estratègia d’assaig científicament satisfactori que no comporti la utilització d’animals vius”. Països com Holanda, Regne Unit, Itàlia o Alemanya ja havien posat les seves mesures al respecte. Fins el moment res havia sorgit des de Espanya.

Els Premis Drets dels Animals al projecte més innovador d’experimentació alternativa, es van convocar per ordre del 23 de desembre i es van obrir se mitjançant la resolució el passat 9 de maig. Les empreses o persones físiques que ho desitgin, poden presentar candidatures fins el 22 d’agost. S’accepten projectes que s’estiguin desenvolupant o hagin finalitzat en els darrers 5 anys. Es cerca, merament, reemplaçar els mètodes científics que utilitzen animals, o almenys rebaixar el número i el patiment que pateixen.

Els guardons es lliuraran en una cerimònia que ha de concretar-se, acte que organitzarà la subsecretària de Drets Socials i Agenda 2030. Una vegada finalitzat el termini de presentació (22 d’agost) el jurat tindrà uns 2 mesos per resoldre el primer premi (60.000 euros), el segon (40.000 euros) i les diverses mencions honorífiques (sense dotació) que consideri. El total dels diners atorgats es transferirà als guardonats abans del 31 de desembre. El biaix científic i el patiment que repara el tràmit no té preu, i s’espera, si no hi ha impediments, que continuï, sense interrupcions, en els propers anys.

Enllaços d'interés:

Resolución de convocatoria de los premios (BOE, 20-05-2023)

Guía para la presentación de proyectos (Portal del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030)

Artículo explicativo sobre la convocatoria publicado en nuestro Blog de Alternativas a la Experimentación con Animales

Orden de creación de los premios publicada en el BOE (06-01-2023)

Ong ADDA -juliol 2023