• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

La Llei de Protecció Animal en perill per una esmena del PSOE

El Projecte de Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals, aprovat el passat mes d’agost pel Consell de Ministres, i impulsat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i per la Direcció General dels Drets dels Animals, va iniciar el mes de setembre la seva tramitació parlamentaria en el Congrés dels Diputats, amb gir inesperat del PSOE.

Sobtadament, el Partit Socialista, el PSOE, ha registrat una esmena per la que pretén excloure d’aquesta futura llei als gossos de caça i també als que són utilitzats en activitats humanes com per exemple a: la ramaderia, la falconeria o en l’assistència en els cossos de seguretat.

Un plantejament que suposa una discriminació i una manca total de criteri científic i jurídic voler diferenciar ales gossos en funció de l’activitat a la que siguin obligats a realitzar. Tots els gossos tenen exactament les mateixes necessitats i la mateixa capacitat de patiment, pel que han de tenir legalment els mateix nivell de protecció sense excepcions.

Aquests esmena, en el cas de ser acceptada, significaria un greu retrocés en la protecció animal a Espanya. És inacceptable que es pugui aprovar una llei estatal que negui als gossos de caça els drets que tenen els de companyia deixant desprotegits, a més a més, als que, majoritàriament són víctimes del maltractament. Dividir al canis vulgaris, perquè biològicament tots són iguals, és una aberració insostenible. És deixar a l’animal exposar a la permissivitat i impunitat de tots els delictes que es puguin cometre contra ell.

El govern, es va comprometre en aquest legislatura, en aprovar una llei de benestar animal que garantís una relació respectuosa envers tots els essers vius. Tanmateix, aquest canvi inesperat sembla acontentar al sector cinegètic que ha estat exercint pressió i marcant directrius a favor dels seus propis interessos durant tot el recorregut de l’elaboració d’aquest text.

La resposta de les entitats animalistes ha esta unànime: Mismos perros, misma ley. Mitjançant la creació d’una Plataforma que aglutina a més de cent associacions i entitats animalistes, a les que Ong ADDA esta adherida, van convocar, en conèixer la noticia, dues manifestacions a Madrid, davant el Congrés dels Diputats instant al Partit Socialista a retirar aquesta desconcertant esmena. La participació en les dues manifestacions va ser molt nombrosa. A través de diverses activitats mediàtiques i accions en les xarxes socials, s’ha aconseguit una gran mobilització, a la que s’ha sumat una petició on-line de recollida de signatures.

Veure petició on-line aquí

Ong ADDA -octubre 2022