• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

La Plataforma "Prou Correbous" reinicia les reunions amb els grups polítics del Parlament de Catalunya

Amb motiu de la nova legislatura en el Parlament de Catalunya, la “Plataforma Prou Correbous" ha reiniciat el torn de reunions amb els diferents grups polítics. La plataforma integrada per les entitats ADDA, FAADA, AnimaNaturalis, Fundación Fauna, Libera, Fundación Franz Weber, Lex Anima, AVDA i Tots Som Poble, des de la seva constitució, estan sol·licitant de forma reiterada que aquesta modalitat d'espectacles que porten implícit el maltractament animal, deixi de ser autoritzada i es procedeixi anular l'excepció legal que els autoritza.

La petició de supressió està recolzada pel 75,1% de la ciutadania catalana.

Ong ADDA -Setembre 2021