• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

El Regne Unit reconeixerà per llei que els animals són essers amb capacitat de sentir

El Govern de Boris Johnson ha iniciat la tramitació parlamentaria de la Animal Sentience Bill (Llei de la Capacitat Animal de Sentiment) que reconeixerà que els animals són éssers amb capacitat de sentir dels animals. Aquesta llei crearà una Comissió de Sensibilitat Animal, que garanteixi que tots els departaments governamentals tinguin en consideració que, les seves polítiques futures no tinguin un efecte advers envers el benestar dels animals.

El conjunt de lleis i disposicions proposat contempla mesures en relació a:

El tracte i la protecció d’animals domèstics i salvatges;

Declarar il·legal la possessió de tot tipus de primats, com animal de companyia;

Prohibir la majoria del tràfic internacional d’essers vius i la caça de la llebre amb gossos.

Declarar il·legal l’exportació i la importació de trofeus de caça i vetar definitivament el tràfic de ivori i d’aleta de tauró.

Estudiar la futura prohibició de importació del foie gras.

En el sector de la ramaderia, el govern es compromet acabar amb l’exportació d’animals vius per el seu engreixament i sacrifici, introduir noves mesures que millorin el benestar dels animals durant el seu transport, i dotar a la policíac de noves capacitats que permetin la inspecció de granges, estables, gàbies i escorxadors.

Llegir noticia aquí

Font d’informació: El País

Ong ADDA -maig 2021