• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Sabies que

Etiquetat dels ous

Des de l’1 de gener de 2004 va entrar en vigor el reglament de la Comissió Europea (2295/2003) pel que s’obliga a marcar tots els ous destinats al consum humà directe que es venguin envasats o a granel.

COM IDENTIFICAR ELS OUS?

Respecte al benestar de les gallines ponedores, és important fixar-se en el PRIMER DÍGIT que indicarà el següent:

-Si és un 0: els ous provenen de producció biològica. Aquest tipus de producció és l’òptim des del punt de vista del benestar animal, ja que entre altres obligacions, es respecten les necessitats tan físiques, com etològiques de les aus i les densitats que s’imposen, permeten la seva comoditat.

-Si és un 1: provenen de producció campera, en el que les gallines tenen accés durant tot el dia a corrals a l’aire lliure i la densitat por ser de 4 gallines per m2. Són els més comuns i ja es poden trobar en els mercats.

-Si és un 2: es tracta de gallines criades en el terra en naus cobertes. Tot i que no estan tancades en gàbies, poden arribar a viure en una densitat de 9 gallines per m2. Degut a l’alt nivell d’estrès creat pel amuntegament i la manca d’estímuls ambientals, per evitar que es picotegin entre elles –arribant fins i tot al canibalisme- se’ls i talla una part del bec.

  • Si és un 3:** provenen de gallines de gàbies bateria**. Al gener del 2012 va entrar en vigor una nova normativa que modificava aquestes gàbies. Les gallines cal que disposin d'un espai de 750 cm2 amb niu, terra físic i una alçada més alta.Tot i axí aquestes millores no comporten beneficis significatius en el benestar d'aquestes aus, doncs continuen estabulades permanentment amb l´única finalitat de posar ous, en cents de gàbies arrenglerades en pisos i fileres, dins de naus industrials mal il·luminades i pudents.

RESUMINT: el benestar animal de les gallines ponedores es concentra en la identificació 0 i 1. L’elecció en mans del consumidor.