• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

ADDA sol·licita a la Generalitat aturar les batudes senglars

El dissabte 30 de gener a Santa Maria de Martorelles (Barcelona), un ciutadà moria víctima pel tret d’un caçador mentre recollia pinyes al bosc. El mateix dia, en un altre cacera que s’efectuava a Massanes (Girona), un ciclista rebia un tret a la cama, pel que va haver de ser ingressat urgentment en un centre hospitalari.

Davant aquests fets Ong ADDA, notificava l’enviament d’un escrit al Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet demanant-l’hi: l’aturada immediata de les batudes de senglars, en tant no es revisin tots els protocols que actualment les autoritzen i és faci un estudi molt més aprofundit envers aquesta problemàtica.

Un cop més, ambos fets són dos clars exemples de les innumerables víctimes “colaterals” de l’activitat cinegètica, que impliquen una manca intolerable de seguretat dels ciutadans en poder gaudir de la natura.

La matança de senglars demostra, tal com s’ha vingut desenvolupant, que mereix d’un ampli debat en el que haurien de poder participar-hi tots els sectors implicats.

Ong ADDA -gener 2021