• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Europa sense animals engabiats? La resposta de la U.E. serà per prendre nota

El 2 d’octubre de 2020, coincidint amb el “Dia Mundial dels Animals de Granja”, van ser lliurades a la Comissió Europea 1.4 milions de signatures recollides a través de la Iniciativa Ciutadana Europea “NO MÁS JAULAS” (End The Cage Age), en la que els ciutadans europeus sol·licitaven a la Unió Europea la fi de les gàbies pels animals de granja.

N.A.- Més de 300 milions de porcs, gallines, conills, ànecs, guatlles i vedells són confinats cruelment i de per vida, en les gàbies de granges europees. La majoria són estretes –cal estalviar espai-, amb un disseny pensat més cap el utilitarisme econòmic que no pas per alleugerir el patiment de les innocents víctimes perquè disposin de l’espai suficient i poder desenvolupar els seus comportaments naturals.

NO MÁS JAULAS es va iniciar el setembre de l’any 2018, en els 21 estats membres, amb una durada d’un any, amb més de 1.6 milions de signatures aconseguides. Després del període de validació van ser comptabilitzades 1.397.113 signatures, superant satisfactòriament el mínim requerit. Essent, fins la data, la iniciativa ciutadana més important que s’ha realitzat a favor del benestar dels animals. Degut a la pandèmia del COVID el lliurament de signatures es va aplaçar fins el mes d’octubre de l’any en curs.

Compassion in World Farming -CIWF, l’entitat promotora i coordinadora d’aquesta iniciativa, ha aconseguit unir a més de 170 entitats de protecció dels animals, mediambientals i de drets del consumidor. Ong ADDA, com entusiasta participant en aquesta amplia coalició, amb el gran suport que ha rebut aquesta plataforma de la ciutadania europea, en petició de celeritat en la legislació als seus líders polítics europeus envers el benestar animal. El 94% dels ciutadans europeus creu que la protecció del benestar dels animals de granja és important i un 82% creu que haurien d’estar més ben protegits.

España, lamentablement, és el país d’Europa amb el major número d’animals de granja engabiats; el 89% viuen en gàbies, i únicament el 11% viuen lliures en extensiu.

Definitiu i aclaridor pas: la resposta de la Comissió Europea.

La Comissió Europea durant els tres mesos posteriors a la recepció de les signatures presentades haurà de:

  • Reunir-se amb els coordinadors de la iniciativa per a que puguin explicar en detall les propostes plantejades.
  • Adoptar una resposta formal que especifiqui, quina acció proposarà com a resposta a la iniciativa ciutadana, si n’hi ha, i les raons per fer-ho o no.

Finalment, la iniciativa tindrà una audiència plenària en el Parlament Europeu seguida d’una possible votació. Aquesta amplia acció animalista haurà de ser tractada en relació al seu desenllaç. Es veurà si la UE, continua lligada en els compromisos dels poderosos lobbys, o si, finalment, s’obra un camí de modernitat i sensibilitat.

No s’ha d’oblidar que la sensibilitat pels més dèbils i la seva defensa, es troba íntimament lligada a un món més solidari i respectuós, como és el desig de la gent de bé.

Ong ADDA -Octubre 2020