• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

ECVAM recomana abandonar l’experimentació amb animals per a la producció d’anticossos

El Centre Europeo per la Validació de Mètodes Alternatius a l’experimentació amb animals (ECVAM), ha emès una recomanació que, com sempre, ha de servir de referència a l’hora d’establir futures polítiques comunitàries en el marc de la Unió Europea. El text, avalat pel seu Comitè Científic (ESAC) i supervisat pel seu Fòrum de Parts Interessades (ESTAF) que inclou diverses associacions participants, és taxatiu. Conclou, que l’experimentació amb animals per obtenir anticossos hauria d’aturar-se de manera imminent perquè no hi ha cap motiu científic que n’avali la seva continuació.

S’estima que cada any a Europa, un milió d’animals són utilitzats específicament per a l’obtenció d’anticossos. I en aquest procés, gran part dels mètodes causen danys i patiments innecessaris a ratolins, conills o primats. La Directiva Europea sobre la Protecció dels Animals per a Finalitats Científiques (2010/63) exposa clarament que quan existeix un mètode alternatiu als animals en la recerca simplement, ha de deixar d’utilitzar-se l’anterior; no només hi ha mètodes alternatius, sinó que aquests han demostrat ser molt més eficaços. Fa anys que, per exemple, la tecnologia basada en fags filamentosos (filaments de material genètic viral introduïts en diversos microorganismes) permet ja la producció d’un llarg nombre d’anticossos d’alta qualitat. Un dels seus productes n’és, per exemple, l’Adalimumab, un tractament que identifica una determinada biomolècula i que permet alleujar símptomes o afectacions inflamatòries tan comunes com l’artritis, la psoriasis o l’afectació intestinal de Crohn.

Els anticossos són proteïnes produïdes pel sistema immunitari que són bàsiques en la detecció i en la lluita contra agents patògens com són virus o bactèries. Tenen doncs, múltiples i imprescindibles funcions dins el camp de la microbiologia. S’apliquen tant per a la identificació i l’aïllament de molècules com per a la diagnosi de malalties i la confecció de tractaments diversos o vacunes. La seva obtenció a partir d’animals implica la introducció d’agents patògens en el seu organisme, amb el risc conseqüent que això pot generar. És, a més, un sistema més lent i amb unes proteïnes resultants més diverses i allunyades d’un patró comú. Els fags filamentosos i altres mètodes, en canvi, permeten la creació d’anticossos altament específics, que actuen de manera molt més eficaç davant d’agents infecciosos, i que tenen una vida útil molt més llarga i estable.

Per a l’ECVAM, el canvi necessari s’ha de produir mitjançant la conscienciació de tota una cadena d’interessos que fa anys que funciona i que mou grans quantitats de diners. Hi ha uns prejudicis molt estesos sobre l’ús de mètodes alternatius i reticències molt marcades per part d’empreses i institucions a l’hora d’invertir en anticossos que no hagin sorgit de l’experimentació amb animals.

Les evidències científiques, un cop més, parlen per sí soles. És qüestió d’obrir els ulls i comprovar els beneficis que la nova tecnologia lliure de tortures innecessàries comporta, no només des del punt de vista ètic i biològic, sinó també a nivell econòmic i de salut pública.

Maig/Juny 2020

La Associació Defensa Drets Animal, Ong ADDA, fundada en 1976 y declarada de Utilitat Pública col·labora y treballa, conjuntament, amb organitzacions de tota Europa en accions coordinades per la consecució de canvis i resultats positius per els animals en els laboratoris.

Es membre de: ECEAE, Coalició Europea para posar fi als experiments amb animals fundada en 1990 i Cruelty Free Europe.