• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

796.130 animals han sofert dolor a causa de l'experimentació durant el 2018

El 95,22% dels animals utilizados para investigación en 2018 sufrieron dolor.

Durant el darrer any es van utilitzar 836.096 essers vius amb aquesta finalitat, 33.120 més que el 2017, essent els ratolins (62%), els peixos (10,6%), i les aus de granges (9,5%) els més utilitzats.

A Espanya el darrer any es van utilitzar 836.096 animals per la investigació científica i la docència, dels quals un 95,22% van patir algun tipus de dolor. La xifra és manté estable i sempre per sota de milió des de 2010, on es van utilitzar 1.344.986 animals amb finalitats científiques.

Segons l’últim informe referent a l’ús d’animals en experimentació que el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha remés a la Comissió Europea, de los 836.096 animals utilitzats, augmentant en 33.120 el número d’exemplars utilitzats respecte al 2017. El 98,3% es va utilitzar per primera vegada i el 1,6% van ser reutilitzats seguint els requisits i condicions que exigeix la Unió Europea (UE).

La majoria dels animals utilitzats van ser ratolins (62%), peixos (10,6%), aus de granges (9,5%), rates (6,3%), peix zebra (4,3%), conills (2,69%) i porcs (1,43%). D’acord amb el informe, al 2018 l’ús de mamífers no ha variat substancialment respecte a anys anteriors, i el d’amfibis es manté estable, tot i que s’aprecia una variació en el número de peixos "relativament elevat" en comparació amb altres anys.

El informe especifica el grau de dolor, estrès o patiment experimentat pels animals en la investigació i mostra que el 52% de tots ells va patir dolor lleu i el 36% dolor moderat (435.810 animals i 300.199, respectivament). Tanmateix, 60.398 animals van patir un dolor "sever" (el 7,22% del total) i 39.689 no van recobrar la consciència després de ser utilitzats en algun estudi amb anestesia general (el 4,75%).

A més, dels 836.096 animals utilitzats el darrer any 529.652 (el 66%) no van ser alterats genèticament i 300.000 havien estat alterats genèticament -amb o sense algun fenotip patològic- per investigació específica d’una malaltia.

Donada l’especial sensibilitat davant l’ús de primats, l’estadística inclou un apartat amb informació específica sobre l’ús i procedència dels 274 exemplars utilitzats en 2018. El 72% del total (198 primats) havien nascut a África, 73 a Àsia i 3 en un establiment registrat de la Unió Europea.

Font d'informació: Público

Llegir noticia