• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Espectacles taurins: 500.000 afeccionats menys

Continúa disminuint l'afició per les corridas i els espectacles taurins. L'enquesta realitzada pel Ministerio de Cultura y Deporte sobre els Hàbits i Pràctiques culturals d'espectacles o "festejos" taurins (2018-2019), mostra que hi ha mig milió menys d'assistents ens els darrers quatre anys.

Les dades oficials sobre la seva pràctica i seguiment, constaten que la tauromaquia pateix una progessiva decadència, inclús havent estat blindada legalmente pel Govern del Partit Popular al declarar-la Patrimonio Cultural al 2013.

Les corridas de toros, en una decada, s'han reduït de les 810 anuals a les 369. Els espectacles taurins en places també han disminuït dels 3.295 als 1.521, segons les estadístiques d'afers taurins de l'executiu. Els festejos populars també van frenar el seu ascens durant el 2018.

Alguns dels resultats més significatius de l'enquesta constaten que:

l'índex de interés de la tauromaquia en el conjunt de la població (essent 10 el màxim) és el sigüent:

el 65% mostra un interés entre 0 i 2

el 28,5% mostra un interés de 5

el 5,9% mostra un interés entre el 9 i 10

Facilitem l'enllaç del Ministerio de Cultura y Deporte perque puguin consultar tots els resultats d'aquestes enquestes. Clicar aquí

Llegir noticia publicada a El Diario.es