• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Ong ADDA s’adhereix a la campanya #BASTABECERRADAS

La Plataforma No es Cultura, de la que Ong ADDA és membre i en col·laboració amb l’entitat Animal Guardians, ha iniciat la campanya #BASTABECERRADAS. L’objectiu és acabar amb les becerradas, mitjançant la modificació de la regulació taurina nacional i autonòmica perquè no es puguin lidiar animals menors de 2 anys.

De totes les formes de lidia, les becerradas són sens dubte les més cruels, degut a que no només són una forma atroç de tortura a animals joves, sinó que inclòs dins del món taurí són molts el que opinen que s’haurien d’acabar perquè malmeten la imatge de la suposada “festa”.

El cruel càstig físic i psíquic de les corridas de toros, a les becerradas es veu incrementat per: la major fragilitat d’aquests animals, la seva reduïda capacitat de reacció, la seva desesperada necessitat de sentir-se protegits per la seva mare i el seu grup, i el ser lidiats per inexperts toreros que els sotmeten a un llarg patiment conseqüència de la seva manca d’encert al clavar-los, en nombroses ocasions, “l’estocada”, el “descabello” i la “puntilla” fins aconseguir acabar amb la vida dels vedells que omplen la plaça amb els seus crits de dolor.

És necessari explicar i conscienciar a la societat que mentre el toro adult gairebé bramula quan és atacat, per evitar mostrar el seu patiment, els vedells tot el contrari esclaten amb crits de dolor i pànic durant la lidia, intentant atreure l’ajuda dels seus, trencant el cor de qualsevol que tingui un minin de sensibilitat.

Més informació