• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

ADDA, a la Plaça Catalunya informat sobre el control ètic de coloms

Ong ADDA junt amb altres entitats i en col·laboració amb l’Ajuntament, estarà informant a la Plaça Catalunya de Barcelona com protegit i millorar la vida dels coloms urbans.

L’Ajuntament de Barcelona, al març de 2017, va iniciar una proba pilot consistent en proporcionar un pinso inhibidor de a la reproducció (blat de moro amb nicarbazina) renunciant d’aquesta manera les cruels captures i matances com l’únic mètode per controlar les seves poblacions. Per aquest motiu han estat instal·lats dispensadors de pinso en diferents indrets de la cuidat.

La Plaça Catalunya, és un lloc on molts turistes i residents alimenten de forma habitual als coloms contribuint així, a la seva sobrepobalció i a un possible fracàs d’aquesta proba pilot. Al juliol del 2018 l’Ajuntament va prohibir que les guinguetes de la Plaça Catalunya venguessin aliment per aquestes aus. Actualment hi ha 4 dispensadors instal·lats que subministren cada matí, el blat anticonceptiu.

Per aquest motiu del 19 al 25 de novembre amb l’Àrea de Serveis de Drets dels Animals de l’Ajuntament, SEFAS (Serveis d’Ecopatologia de Fauna Salvatge) i les entitats: ADDA, FEDAN, Corazón de Paloma, Progat, Libera i FAADA ens coordinarem indistintament per oferir informació i sol·licitar la col·laboració als turistes i als ciutadans en general per protegir als nostres coloms urbans i evitar una sobrepoblació.

La carpa on ens podreu tribar a totes les entitats que col·laborem conjuntament, estarà instal·lada a la Plaça Catalunya del 19 al 25 de novembre de 10:00 a 18:00 hores.

Ong ADDA