• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Valonia (Bèlgica) aprueba la Llei de protecció i benestar animal més avançada del món

Una llei de protecció i defensa animal del Govern de Valonia (Bèlgica) aprovada pel seu Parlament el 3 d’octubre de 2018, emergeix com la normativa més avançada en el món en el benestar animal.

Abarca un desplegament amplíssim (12 Capítols i 109 articles) a l’acceptar l’animal com un esser sensible. Es precisarà un permís per tenir un animal llevat que se li retiri per una decisió administrativa o judicial en contra.

Es prohibeixen: Mantenir un animal retingut a perpetuïtat, inclosos cetacis i altres espècies. Les baralles entre animals, el tir esportiu a aus, el cavallets de fires i els circs amb animals a excepció dels domèstics, les gàbies de les gallines ponedores així com per a qualsevol altre animal, excitar la ferocitat d’un animal, imposar-los treballs que sobrepasin la seva capacitat natural, cegar als ocells cantaires, expedir por correu un animal, etc.

Per a la seva matança estableix normatives. Limita l’experimentació amb animals, limita la durada dels transports a 8 hores i la possessió entre els menors i obliga a tots els escorxadors a instal·lar videovigilància per verificar el benestar de los animals.

Com a voluntat coercitiva, aquesta nova llei estableix pels delictes més greus, entre 10 i 15 anys de presó i multes que poden arribar fins a 10 milions d’euros.