• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

ADDA diu: Stop a l'asfixia del Planeta per plàstics i residus tòxics.

El 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, declarat per les Nacions Unides, al 1972, amb l’objectiu de preservar la biodiversitat a tot el nostre Planeta. L’eslògan d'aquest any ha estat #Sin Contaminación por Plásticos per aconseguir reduir el seu ús. Els efecte nocius que provoca el plàstic al medi ambient i a la salut de tots els essers vius, no poden ser ignorats.

Ong ADDA, com en anys anteriors, ha fet amplia difusió mitjançant les seves xarxes, per recordar la importància de que, entre tots, fem petits gestos per: reutilitzar, reciclar i reduir l’ús del plàstic i d'altres residus.

Els científics ens estan avisant, des de fa anys, que en les properes dècades desapareixeran milers d’espècies d'animals i plantes. Si no es posa fre a aquesta dinàmica, la pèrdua de la biodiversitat tindrà greus conseqüències per a tots els essers vius.

És l'última oportunitat de viure de manera sostenible i amb harmonia amb la natura. Hem de recordar que tenim: una sola Terra.

Ong ADDA –juny 2023