• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

22 de Setembre: Primer Dia Europeu de la Ciència-Rellevant Humana

Grups de protecció animal europeus sol·liciten als responsables de la presa de decisions de la Unió Europea que acordin un pla integral per acabar amb els experiments amb animals.

Avui fa deu anys que la UE va adoptar la Directiva 2010/63 / UE, sobre animals utilitzats en ciència i investigació. Amb motiu d'aquest aniversari Cruelty Free Europe, un dels dos lobbys europeus que lluiten per posar fi a l'experimentació amb animals, -ONG ADDA és integrant d'amdos-, ha impulsat el primer Dia Europeu de la Ciència-Rellevant Humana.

La campanya "turmenta" a Twiter, amb el Haschtag "European Day for Humane Science" ha representat la culminació d'una sèrie de celebracions i iniciatives realitzades durant les últimes setmanas, amb l'objetiu de reclamar i instar als líders europeus a donar pasos més decisius per acabar amb proves cruels i poc fiables amb animals a Europa.

Els resultats de les enquestes més recents, demostren que tres quartes parts dels adults de la Unió Europea consideren necessari un pla per acabar amb els experiments cruels en el laboratori. Tot i així, el número d'animals que són utilitzats per proves diferents en el continent només ha disminuït una mitjana anual del 2% en els darrers 10 anys. Com a exemple s'han posat de relleu deu de les porves més doloreos amb animals que es segueixen realitzan actualment, tot i l'existència d'alternatives vàlides i eficaces.