• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

La Generalitat de Catalunya "disposada a rebaixar el benestar dels gossos" utilitzats per a la caça

Les entitats ADDA, Ecologistes en Acció de Catalunya, FAADA, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, ADDA, Depana, AVDA, Libera! i Lex Ànima, mostrem la nostra gran preocupació després de les recents declaracions del president de la Federació Catalana de Caça, el Sr. Sergio Sánchez, sobre les seves converses amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i que el resultat d’aquestes pugui ser satisfactori per al seu col·lectiu.

En el cas que les peticions dels caçadors fossin acceptades, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat empararia privilegis per al sector al qual representa que suposaran un menyscapte per al benestar dels gossos de caça i que, en algun cas, no s’ajusten a la legalitat vigent.

Concretament, els caçadors han sol·licitat a la Generalitat que se’ls permeti tenir fins a 20 gossos de més de 8 mesos (i un nombre il·limitat de gossos menors de 7 mesos) utilitzats per a la caça d’ungulats, sense necessitat d’estar inscrits en el registre de nuclis zoològics; l’amputació d’orelles i cues amb un simple informe veterinari que ho avali; i que els gossos considerats potencialment perillosos -que per la seva gran força física i grandària causen grans destrosses i un gran patiment als animals salvatges, i als quals se’ls està entrenant per a l’atac, activitat totalment prohibida- puguin estar sense morrió a les batudes.

Tal com indica la pròpia Ordre del 28 de novembre de 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a la creació del registre de nuclis zoològics, la seva finalitat és la d’assegurar la protecció i el manteniment en condicions adequades dels animals acollits en centres com les gosseres esportives, els centres de cria, les residències o els refugis. El fet de no estar inscrits en aquest registre fomentarà que no es pugui controlar l’estat en què es troben els gossos en aquests llocs; perdent el dret que en l’actualitat els empara al respecte. L’actual tasca inspectora de l’Administració, que té com a objecte comprovar les condicions de manteniment i estat dels gossos destinats a la caça, es veurà en el millor dels casos obstaculitzada al no estar ja en un nucli zoològic, sinó en una propietat privada. Els gossos es trobaran en llocs que no tindran l’obligació de comptar amb les condicions mínimes (sanitàries, ambientals, etc.), tampoc hi haurà un control de l’entrada i sortida d’animals mitjançant el llibre de registre exigides als nuclis zoològics i del que estarien també exempts d’obligació.

Sens dubte, les polítiques promogudes per la Generalitat haurien d’anar enfocades a la prevenció per començar a posar solució a la greu problemàtica de maltractament i abandonament d’animals de companyia (posar fi a la cria de gossos de particulars, control exhaustiu dels centres en què es mantenen, de la identificació, etc.) que redundaria en un estalvi del cost que a l’Administració li suposa la recollida i manteniment dels gossos que viuen amuntegats en els centres d’acollida, molts d’ells, rebuig del cruent hobby que és la caça. Les organitzacions recordem que un dels principals motius pel qual s’abandonen prop de 105.000 gossos cada any a l’Estat espanyol és la fi de la temporada de caça, segons l’estudi anual «El nunca lo haría» de la Fundació Affinity sobre l’abandonament, la pèrdua i l’adopció d’animals de companyia.

Pel que fa a l’amputació d’orelles i cues recordem que la seva prohibició va ser un dels majors avenços en matèria de benestar animal, de manera que qualsevol modificació en la situació actual només podria considerar-se com un retrocés en aquest àmbit i, per tant, ens oposem rotundament ja que s’empararia administrativament al que en l’actualitat és un delicte de maltractament animal.

Finalment, el Sr. Sánchez també ha anunciat un acord entre els Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Ensenyament per a la realització de xerrades a les escoles en què s’expliqui a l’alumnat els suposats beneficis d’aquesta cruenta pràctica, que implica la persecució, l’assetjament, la tortura i la mort d’animals en el seu hàbitat.

La Generalitat de Catalunya, concretament la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, sembla que, per complaure a un col·lectiu que en aquests moments està realitzant una forta pressió a l’Administració per l’apujada de l’import de les sancions, està disposat a bescanviar el benestar dels gossos utilitzats en el sector cinegètic.

Ja seria hora que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat posés els mitjans humans i econòmics per pal·liar la gravíssima problemàtica de la sobre població, el maltractament i l’abandonament de gossos que pateix Catalunya, perquè fins ara ha deixat clar el seu desinterès total i absolut mostrant-se incapaç d’aprovar mesures contundents que ajudin a posar solució a aquesta lamentable situació que viuen els nostres animals i que és una vergonya per a una societat, com la catalana, cada vegada més ètica, sensible i que reclama mesures urgents en aquest sentit.

Amb la concessió de tots aquests privilegis cap al sector de la caça, la Generalitat de Catalunya no només no contribuiria a la millora del benestar animal, sinó que emprendria un camí en sentit oposat a les polítiques de protecció que no serà gens positiu per als gossos afectats.

Ong ADDA -Agost 2020