• Català, valencià
  • English
  • Español

Asociació Defensa Drets Animal Ong ADDA

Notícies

Avenços científics sense experimentació animal: Mini òrgans i mini òrgans en xip

Ong ADDA presenta a Espanya el video: Mini òrgans i mini òrgans en xip, traduït al castellà i produït per l'organització alemana “Doctors Against Animal Experiments” que explica com es poden substituir els experiments amb animals per tècniques alternatives.

Fa una dècada, al 2009, van sorgir les primeres publicacions que descrivien, per primera vegada, el cultiu de mini òrgans derivats de cultius tridimensionals de cèl·lules humanes; els anomenats organoides. D'ençà, s'ha progressat molt en aquestes tècniques que han obert noves vies per les aplicacions biomédiques i multitut de prerspectives innovadores en la investigació, com els sistemes d'òrgans en un xip i la medicina personalitzada.

ADDA, com a representant a Espanya de la Coalició Europea per l'Abolició dels Experiments amb Animals (sigles amb anglés ECEAE), vol donar a conèixer als estudiants espanyols, i al públic en general, aquest video de caràcter científic i didàctic que explica, de forma senzilla, aquestes noves tecnologies de les que diposen els investigadors.

Sens dubte que es necesiten sistemes de mòdels humans si volem obtenir dades rellevants per a la medicina, la farmacologia i la toxicologia. Els organoides humans i altres mòdels de cultius de cél·lules humanes tridimensionals, combinades amb les tecnologies d'òrgans en un xip i els experiments in silico (simulacions en computadores) a més de resultar molt prometedors, proporcionen millors solucions i resultats més fiables per l'estudi de les malalties humanes. Posar fi a l'experimentació amb animals és possible i cada cop més a prop.

Veure video aquí